Brinemo za okoliš
brd

Ekolozi traže revitalizaciju Bardače

05.02.2018
BANJA LUKA, 5.feb 2018

Povodom  Međunarodnog dana vlažnih staništa, iz banjalučkog Centra za životnu sredinu ukazuju na potrebu da se očuvaju takva staništa, kojih je samo tri u Bosni i Hercegovini.

Jedno od nekad najkarakerističnijih područja tog tipa i trenutno najugroženijih je Bardača, kompleks koji je nekad činilo 11 ribnjaka u sklopu općina Srbac i Gradiška.

Centar za životnu sredinu i Društvo za istraživanje i zaštitu ponavljaju da se Bardači može vratiti stari sjaj, ukoliko se pristupi revitalizaciji i proglašenju zaštite.

Jovica Sjeničić iz Društva za zaštitu i istraživanje biodiverziteta je rekao da je oživljavanje Bardače moguće uspostavljanjem saradnje, održivog snabdijevanja ribnjaka vodom i ponovnog pokretanja ribnjačke proizvodnje.

-Trenutno od vrsta koje su vezane za vodu i priobalu zonu ima uslova za gniježđenje samo nekoliko vrsta divljih pataka u manjem broju, labudova, čigre, gnjuraca i liska, a tih vrsta ima na skoro svakoj vodenoj površini u BiH tako da Bardaču gotovo više ništa ne čini međunarodno važnim vlažnim staništem – kazao je Sjeničić.

Ekolozi godinama traže od nadležnih da se ozbiljno pristupi problemu upravljanja ovog područja, a planiraju ponovo pokrenuti proces pravne zaštite Bardače na nivou RS-a.

Bosna i Hercegovina je 1992. godine ratifikovala Konvenciju o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica, koja je poznatija i kao Ramsarska konvencija.

Od tada su po toj konvenciji proglašena tri vlažna staništa u BiH: Bardača, Hutovo blato i Livanjsko polje, od kojih samo Park prirode Hutovo blato ima status zaštićenog područja u BiH. 


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.

SBF