Brinemo za okoliš
vl

Usvojeno Izvješće o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje

01.02.2018
MOSTAR, 1. feb 2018

Vlada Federacije BiH danas je usvojila Izvješće o radu Komisije za verifikaciju računa stare devizne štednje za razdoblje siječanj - prosinac 2017. godine.

 Zadatak Komisije je rješavanje po žalbama potražitelja računa izjavljenim na odluke Agencija za verifikaciju računa stare devizne štednje.

 U izvješću je navedeno da je Komisija u 2017. godini primila 313 žalbi, a od 2005. godine ukupno 19.626. Ukupan broj riješenih žalbi, od početka rada Komisije i rješavanja žalbi od 2007. godine do kraja 2017. godine, iznosi 21.880. U prošloj godini riješeno je 249 žalbi.

 Od 249, uvažena je 171, a 78 odbijeno kao neosnovane. Odobreni zahtjevi u prošloj godini iznosili su ukupno 3.679.426,27 maraka. U pet predmeta, u kojima je izjavljena žalba na prvostupanjsko rješenje, Komisija je utvrdila da prilikom donošenja nije postupljeno u skladu s odredbama Zakona o upravnom postupku i ti su predmeti vraćeni prvostupanjskom organu na ponovni postupak.

 U ovom razdoblju, primljene su 74 sudske presude po pokrenutim tužbama u sporovima vođenim za verifikaciju računa stare devizne štednje.

 Nakon uvažavanja primjedbi u pojedinačnim presudama, stav Komisije je da prvostupanjski organ treba ojačati stručnim kadrom radi potpunijeg obavljanja neophodnih radnji u kontaktu sa strankama i utvrđivanju relevantnih činjenica za provođenje prvostupanjskog upravnog postupka.

 Tako bi bio smanjeni broj žalbi i provođenje drugostupanjskog postupka.

 U 2017. godini, kad je bio otvoren rok za podnošenje zahtjeva za verifikaciju stare devizne štednje, primljeno je 313 novih predmeta, koji će, uz predmete po uputama suda i po izvanrednim pravnim lijekovima, uglavnom biti rješavani u 2018. godini, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

bu
Turci sve više kupuju nekretnine u Crnoj Gori
16.02.2018

"U Crnu Goru počeli su da dolaze klijenti iz Turske, koji kupuju stanove u vrijednosti od 50 do 70 tisuća eura. Kupuju u cijeloj Crnoj Gori, ali najviše u Budvi", kazao je Stanišić.

po
Pošta Slovenije traži 20 poštara u BiH, bruto plata 955 eura
16.02.2018

Pošta Slovenije posredstvom Agencije za rad i zapošljavanje BiH traži u našoj zemlji 20 poštara/pismonoša.

otpad
OVAKO MI BRINEMO O OKOLIŠU: U mnogim se zemljama smeće, otpad brzo pretvara u novac! A kod nas ....
16.02.2018

U Norveškoj jedan posto otpada ide na deponije, u Njemačkoj tri posto, na Londonskoj berzi se trguje otpadom, neke fabrike od plastičnih boca prave jakne i kape! USrbiji je hiljade ljudi zaposleno na razdvajanju otpada! U BiH takvog odnosa prema otpa