Brinemo za okoliš
bos

Okončani radovi na trajnoj regulaciji toka rijeke Bosne

19.12.2017
SARAJEVO, 19.dec 2017

Radnici firme "Termo-beton" iz Breze okončali su radove na trajnoj regulaciji toka rijeke Bosne. Lokalitet gdje su radovi izvođeni obišli su predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save, Općine Vogošća i izvođača radova.

Kako se navodi iz Ureda načelnika Općine Vogošća, sredstva u iznosu od 200.000 KM osigurala je Agencija za vodno područje rijeke Save.

- Izvođač radova je imao rok od 120 radnih dana da završi ovaj projekt. Kvalitet radova je odličan - kazao je rukovodilac sektora za realizaciju projekata u Agenciji za vodno područje rijeke Save Mirza Bezdrob, te pojasnio da je konačan cilj da se spriječi štetno djelovanje voda na ovom području.

Pomoćnik načelnika Službe za komunalne, poslove mjesnih zajednica i zajedničke poslove u Općini Vogošća Fetah Kadrić, istakao je da osim radova na desnoj obali ušća rijeke Ljubina u rijeku Bosna, koja je usljed ranijih poplava bila većim dijelom oštećena što je ugrožavalo gasovod i stambene objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini, urađena je i lijeva obala u dužini oko 70 metara i to u ulici Lug, u dijelu koji je najviše plavio.

Općina Vogošća je prema Agenciji za vodno područje rijeke Save podnijela zahtjev da se i u 2018. godini nastavi sa trajnom regulacijom rijeke Bosne na lijevoj obali od dijela gdje su završeni radovi do mosta u Svrakama, kao i sa izradom projektne dokumentacije uzvodno u dužini od 1500 m, saopćeno je.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.