Brinemo za okoliš
oko

Krvavac: Ministarstvo intenzivno radilo na Akcionom planu za zaštitu zraka

18.12.2017
SARAJEVO, 18. dec 2017

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo tokom 2017. godine poduzima različit niz aktivnosti, od preventivnih, kontrolnih, sanacionih na nivou Kantona Sarajevo a koje se odnose na sprečavanje zagađenosti zraka, kazala je u razgovoru za Fenu pomoćnica ministra za zaštitu okoliša KS Zijada Krvavac.

Dakle, mi primjenjujemo federalnu i donosimo i implementiramo kantonalnu regulativu u oblasti zaštite zraka, donosimo strateške planove i realizujemo različite projekte s ciljem smanjenja emisija u zrak - naglasila je Krvavac.

Po njenim riječima, u  smislu provedbe Zakona o zaštiti zraka i Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u KS vrši se monitoring emisija iz pogona za sagorijevanje, vodi i stalno ažurira Registar kotlovnica, nalaže operatorima mjerenja emisija i dostavljanje izvještaja, a u slučajevima prekomjernih vrijednosti, traži od inspekcije nalaganje mjera kako bi se emisije svele na propisane.

- Putem Zavoda za javno zdravstvo obezbijeđujemo monitoring kvaliteta zraka i u ovoj godini smo, pored nabavke automatske stanice u Ilijašu, značajna sredstva izdvojili za održavanje, kalibraciju, zamjenu analizatora, a sve u funkciji dobijanja što pouzdanijih podataka o stanju kvaliteta zraka - napomenila je Krvavac.

U 2017. godini, kako je kazala, uz učešće velikog broja stručnjaka, Ministarstvo je intenzivno radilo na što kvalitetnijem Akcionom planu za zaštitu zraka za naredni petogodišnji period kao sastavnom dijelu novog Kantonalnog plana zaštite okoliša KS.

- Mislim da smo napravili dobar i ambiciozan plan, kroz koji smo sagledali uticaje na zrak od različitih sektora, od energetike, saobraćaja, građenja, te definisali tri ključna strateška cilja, koja se svode na smanjenje emisije lebdećih čestica i sumpordioksida, zatim poboljšanje upravljanja kvalitetom zraka formiranjem posebnog Centra za upravljanje kvalitetom zraka, te unaprijeđenja korištenja posebno toplotne energije - kazala je Krvavac.

Naglasila je da je "za realizaciju plana potrebno oko 97 miliona KM".

- Neke od vrlo važnih studija će nam biti donirane od naših međunarodnih partnera, kao što je "Uspostava koridora za provjetravanje sarajevske kotline i uticaja visoke gradnje na kvalitet zraka". Bez stvarne identifikacije koridora, te definisanja visine novih objekata i zona zabrane gradnje moglo bi doći do trajnog zaustavljanja provjetravanja i dodatnih povećanja koncentracija zagađujućih materija, zbog čega hitno treba uraditi ovu studiju. Ona će biti osnov za izradu novih prostornih planova i osnov za izdavanje dozvola za građenje na potencijalnim koridorima provjetravanja - istakla je Krvavac.

Kada je riječ o projektima, Krvavac je naglasila da najviše rade na energijskoj sanaciji javnih objekata u saradnji sa UNDP-ijem, provodeći Projekat "Zelenog ekonomskog razvoja", a pripremljena je i Studija energijske efikasnosti i u završnoj fazi je izrada Akcionog plana za javne objekte za naredni trogodišnji period, koji će uskoro razmatrati Vlada KS.

- Takođe, pripremljen je u saradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom i model poboljšanja energijske efikasnosti u zgradarstvu na području Kantona Sarajevo koji tek treba da se usvoji i dalje razvija. Njegov značaj je prije svega da se pored javnih objekata energijska obnova osigura i za što više stambenih, bilo individualnih ili objekata kolektivnog stanovanja. Do sada je izvršeno utopljavanje i dijela stambenih objekata u općinama Novi Grad i Novo Sarajevo - kazala je.

U smislu stimulisanja korištenja prirodnog gasa sa KJKP ''Sarajevogas'' Ministarstvo priprema dodjelu sredstava za povećanje broja korisnika ovog energenta. U saradnji sa UNEP-om i UNDP-ijem, uskoro će početi izrada Studije jačanja i proširenja daljinskog grijanja u Kantonu Sarajevo, a koju će finansirati Italijansko ministarstvo za zaštitu okoliša, kopna i mora.

Govoreći o ocjeni stanja, Krvavac je kazala kako se "kvalitet zraka pogoršava tokom zimskih mjeseci kako zbog prirodnih pretpostavki, tako i uslijed velikog broja objekata koji koriste različite energente za zagrijavanje, uz motorna vozila kao kontinuirane zagađivače".

- U većem dijelu godine, budući da Sarajevo nema puno industrije koja ima emisije iz tehnološkog procesa, čistoća zraka je na zadovoljavajućem nivou - dodala je Krvavac.

Kako bi se smanjio nivo zagađenosti vazduha, ona je mišljenja da se moraju "od nivoa države pa do lokalne zajednice uključiti svi nadležni organi i institucije kako bi definisali jasnu politiku i opredjeljenja, a koja bi prije svega značila prihvatanje činjenice da BiH ima izražen problem sa zagađenjem zraka".

- Cilj je utvrditi potrebe u smislu uspostavljanja institucija, edukacije i angažovanja stručnih kadrova, izmjene i donošenja novih propisa za pojedine sektore, upošljavanje većeg broja ekoloških inspektora i što je posebno važno, poboljšanje ekonomskog i socijalnog standarda stanovništva kako bi svoje potrebe u smislu zagrijavanja i korištenja automobila mogli zadovoljavati upotrebom kvalitetnijih energenata, kao što je prirodni gas ili električna energija - kazala je Krvavac.

Dodala je da se "trebaju osigurati značajna finansijska sredstva koja bi se usmjerila za poboljšanje javnog gradskog prvoza i time smanjilo korištenje privatnih vozila, dalje nastavilo sa gradnjom saobraćajne infrastrukture, zatim proširilo daljinsko grijanje i posebno stimulisalo privredne pogone za čistiju proizvodnju i društveno odgovorno poslovanje".

- Potrebno je više svjesnosti o problemu, više sinergijskog i multisektorskog rada i stalnih ulaganja u ovoj oblasti - napomenula je Krvavac.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.

SBF