Apoteke Sarajevo
ot

Komunalni otpad kao alternativno gorivo

09.11.2017
ZENICA, 9. nov 2017

Regionalna razvojna agencija za regiju centralna BiH, REZ Agencija, realizirala je seminar "Komunalni otpad kao resurs - izazovi i mogućnosti“ na kojem je razgovarano o nastavku dosadašnjih aktivnosti na stvaranju preduslova za korištenje otpada kao alternativnog industrijskog goriva u BiH.

Seminar je samo jedna u nizu aktivnosti koje se provode u sklopu projekta “Prerada komunalnog otpada kao alternativnog goriva u industriji cementa u BiH“, a koji je u programu realizacije s njemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ, programom njemačkog Saveznog ministarstva za privrednu saradnju i razvoj i Tvornicom cementa Kakanj od 2015. do 2018. godine.

Lokalne partnerske organizacije u projektu su Razvojna agencija REZ i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.