Apoteke Sarajevo
sivi

Provođenjem konvencije CITES do zaštite ugroženih vrsta u BiH

18.10.2017
SARAJEVO, 18. okt 2017

Organizacija EKO-LOG iz Sarajeva, u saradnji s partnerima, već godinu dana provodi projekt "Podrška implementaciji CITES konvencije u BiH", koji finansira Evropska unija u iznosu 250.000 eura.

Cilj projekta je podržati napore bh. vlasti u procesu praćenja i kontrole trgovine i prometa životinjskim i biljnim vrstama u BiH, kao i u izradi i provedbi zakona u ovoj oblasti.

Jedno od najznačajnijih postignuća u implementaciji projekta u proteklom periodu bila je analiza zakona i podzakonskih akata, koji se tiču implementacije CITES konvencije u BiH. S obzirom na složenost administrativnog uređenja Bosne i Hercegovine i nadležnosti u ovoj oblasti, analizirana legislativa je bila obimna. Nakon izrade nacrta prijedloga amandmana na postojeću legislativu, u pripremi su konsultacije kako s organizacijama civilnog društva, tako i s Ministarstvom pravde BiH.

Konačni nacrti amandmana, nakon obavljenih konsultacija, bit će upućeni u resorna ministarstva kako bi ona, kao i formalno pravni predlagači izmjena i dopuna relevantnih zakona, započela pravnu proceduru u parlamentima.

U bliskoj budućnosti očekuje se početak serije obuka za Carinsku službu i Graničnu policiju o temi praćenja i kontrole trgovine i prometa životinjskim i biljnim vrstama. Osim obuka, bit će na raspolaganju i priručnik o implementaciji odredbi CITES konvencije i bh. zakona koji se odnose na tu oblast.

Stručnjaci Eko-LOG-a i partnerskih fakulteta proveli su pet naučnih istraživanja za pet ugroženih vrsta (sivi soko, smeđi medvjed, vuk, ris i ribe) kojim su utvrdili stanje populacije tih vrsta. Punom implementacijom CITES konvencije, te i druge ugrožene vrste bit će zaštićene od prekomjernog lova i trgovine, saopćeno je.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.