Apoteke Sarajevo
sp

Zajednički rješavati probleme u Sprečkom polju

13.10.2017


TUZLA, 13. okt  2017

Vlada Tuzlanskog kantona, Općina Gračanica, poljoprivredni proizvođači i nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša zatražit će od Federalnog zavoda za agropedologiju da na osnovu svoje prethodne analize, uz eventualno nova ispitivanja, izvrši kategorizaciju i mapiranje, te izradi kartu zagađenosti površina na Sprečkom polju, a na području općina Lukavac, Gračanica i Doboj Istok.

To je jedan od zaključaka sastanka delegacije Vlade Tuzlanskog kantona, koju je predvodio premijer Bego Gutić i Općine Gračanica, koju su osim načelnika Nusreta Helića činili predstavnici poljoprivrednih proizvođača i nevladinih organizacija koje se bave zaštitom okoliša.

Federalni zavod za agropedologiju je svojedobno proveo analizu zemljišta u donjem toku rijeke Spreče. Kako se u izvještaju navodi, na 14 uzoraka uočene su štetne i opasne materije. Također, kako ističe načelnik Helić, regija nizvodno od Lukavca je često poplavljena, što osim uništavanja zasijanih površina, dodatno doprinosi i širenju zagađenja.

 - Mapiranjem ovog područja utvrdile bi se tačne lokacije i intenzitet zagađenja, te bi se, naspram vrste kontaminacije, moglo odrediti koji bi se usjevi na kojim površinama mogli bezbijedno saditi. Istovremeno bi se sa onih područja koja nisu zagađena skinula „hipoteka“ i poljoprivrednim proizvođačima bi bilo omogućeno da uzgajaju zdravu hranu - rekao je načelnik Helić.

Vlada Tuzlanskog kantona, kako je kazao premijer Gutić, na istom je stajalištu kao i Općina i proizvođači, ali su im zbog podijeljene nadležnosti između federalnog i kantonalnog nivoa vlasti, mogućnosti za djelovanje ograničene.

- Ono što možemo uraditi jeste da pozovemo općine Lukavac, Gračanicu i Doboj Istok da u narednom periodu i oni svoj fokus stave na ovo područje, te da što više kandidiranih projekata iz oblasti vodoprivrede usmjere na sanaciju korita rijeke Spreče. Mi ćemo nastojati tim projektima dati prioritet za finansiranje iz namjenskih sredstava u budžetu TK, te bi smo akumulacijom sredstava i njihovim namjenskim usmjeravanjem u ovu oblast mogli postići značajnije rezultate -  rekao je između ostalog premijer Gutić.

Također, dogovoreno je da se animiraju inspekciji organi, te da kantonalne i federalne inspekcije, svaka u okvirima svoje nadležnosti, pojačaju nadzor u ovoj oblasti, posebno s aspekta detektovanih zagađivača.

Jedan od zaključaka je i da se od Agencije za vodno područje rijeke Save zatraži da ponovo razmotri i revidira kategorizaciju vodotoka, a time i omogući ulaganje značajnijih sredstava, kojima raspolaže ova agencija, u sanaciju i regulaciju korita rijeke Spreče.

Načelnik Helić je zahvalio premijeru i ministrima na brzoj reakciji i volji koju je Vlada iskazala, a sve kako bi se počelo sistemski raditi na rješavanju ovog problema.

Osim premijera sastanku u ime Vlade TK prisustvovali su ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Abdulah Zukić, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice Hasan Fehratović, direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Amel Mehanović i Kantonalni poljoprivredni inspektor Ernad Nadžaković, saopćeno je iz Vlade TK.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.