Apoteke Sarajevo
zo

Unapređenje upravljanja otpadom životinjskog porijekla u Kantonu Sarajevo

11.10.2017
SARAJEVO, 11. okt 2017

Vlada Kantona Sarajevo je radi unapređenja upravljanja otpadom životinjskog porijekla pokrenula projekt "Izrada registra otpada životinjskog porijekla u KS“.

Predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, Ministarstva privrede i nadležnih kantonalnih inspektorata te Centra za okolišno održivi razvoj (COOR) Sarajevo održali su danas prvi sastanak o realizaciji ovog projekta.

Pomoćnica ministra za zaštitu okoliša Zijada Krvavac kazala je da je resorno ministarstvo odlučilo finansirati ovaj projekt kroz Program za finansiranje odnosno sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz oblasti zaštite okoliša sredstvima budžeta KS za ovu godinu.

Generalni cilj projekta je učinkovitije planiranje i implementacija upravljanja otpadom životinjskog porijekla u KS, dok je prvi specifični cilj mobilizacija, širenje informacija i podizanje svijesti svih zainteresiranih strana o prihvatljivom upravljanju nusproizvodima životinjskog porijekla i otpadom ove vrste, te integralno upravljanje njime u KS.

Kako je istaknuto tokom sastanka, problem nedostajanja adekvatne evidencije o ukupnim količinama i kategorijama otpada životinjskog porijekla u skladu s veterinarskom i okolišnom legislativom, te adekvatne infrastrukture za prihvat i zbrinjavanje ove posebne kategorije otpada u KS jasno je naznačen u ključnom strateškom dokumentu zaštite okoliša – KEAP-u u oblasti upravljanja otpadom koji bi trebao biti zvanično usvojen do kraja oktobra.

Jedna od mjera iz KEAP-a je i izrada registra za ovu vrstu otpada, o kategoriji i količini životinjskog otpada.

Tokom petomjesečne realizacije ovog projekta najavljeno je poduzimanje šest konkretnih aktivnosti, a među njima i organiziranje tri okrugla stola kako bi se razmotrili, utvrdili detalji i precizirali koraci koji bi doveli do potpune realizacije navedenih specifičnih ciljeva ovog projekta, saopćeno je iz Press službe KS.


NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

Trenutno nema dostupnih novosti iz odabrane rubrike.