Apoteke Sarajevo
natura 2000

Natura 2000 valja i pticama i ljudima

02.10.2015
BiH, 02.10.2015.
Objavljeno u Magazinu START, 18. mart 2014.


U projekat su uključeni svi koji dolaze u kontakt sa prirodom - poljoprivrednici, turistički djelatnici, lovci, ribari..., a cilj je osigurati dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope i njihovih okruženja u svim državama članicama EU

Da se Evropi i Evropskoj uniji može pridružiti na razne načine pokazuje i projekat Mreža Natura 2000, u koji se BiH uključila preko aktivnosti konzorcija grupe preduzeća i organizacija iz BiH i okruženja (Prospect C&S, Eptisa, Elle i latvijski Fond za prirodu) koje finansira Vlada Švedske, a čijim radom za BiH koordinira državno ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa.


Kreće se sa Tišinom


Tako je odnedavno prvo područje koje će biti sastavni dio evropske mreže Natura 2000 područje opština Šamac i Šamac Domaljevac koje je nazvano Tišina, a kasnije će im se pridružiti i Orjen-Bijela gora i Vranica.


- Tišina je izuzetna po biološkoj raznolikosti životinja, biljaka i njihovih staništa koje su vrlo važne i na nivou EU jer močvare, mala jezera, travnjaci, poplavne šume i mješovite priobalne šume i bogati izvori hrane jesu idealna staništa za mnoge migracione i endemske vrste ptica kao što je vodomar. Tišina je raj i za mnoge vrste riba kao što je bolen iz porodice šarana, za barsku kornjaču, ali i za rijetke sisare kao što je to evropski šišmiš iz porodice potkovnjaka, veliki potkovnjak i mnoge druge vrste čije očuvanje je važno s aspekta zaštite prirode u cijeloj Evropi - pojašnjava vođa projekta Aleksander Golob.


Ovi procesi umrežavanja lokacija i standardizacije njihove zaštite rezultat su aktivnosti koje počinju 2001. godine, kada je Evropska unija, sa ciljem zaštite biološke raznolikosti u Evropi, definisala Direktive o pticama i o staništima koje su postale ključne za politiku EU u toj oblasti.

Ovo je, po mnogim ocjenama, najambicioznija inicijativa koja je ikada poduzeta u cilju očuvanja vrijednih staništa i vrsta u svim zemljama članicama EU, jer je mreža Natura 2000 naučno utemeljen proces očuvanja prirode na području Evrope i članica EU koji se provodi putem zakona i predstavlja jezgro očuvanja prirode i bioraznolikosti koju svaka država treba osnovati prije ulaska u EU.


BiH se sprema da postane dio te mreže jer se prihvatila posla da podrži provođenje ovih direktiva na svojoj teritoriji tako što će barem nekoliko područja približiti standardima zaštite okoliša u Evropskoj uniji.

- Prema zahtjevima direktiva EU, najistaknutiji stručnjaci u BiH koji sarađuju sa nama sakupljaju podatke o životinjama, biljkama i njihovim staništima u BiH, a projekat uključuje i izradu informacionog sistema i pripremu pilotnih rješenja kako bi mogli izgraditi kapacitete u BiH za uključenje u mrežu Natura 2000 - kaže Golob.

Izrađena je i pravna analizu usklađenosti postojećih propisa sa pravnim redom EU i u procesu je izrada odgovarajućih podzakonskih akata.


- U projekat su uključeni svi koji dolaze u kontakt sa prirodom, nevladine organizacije, poljoprivrednici, turistički djelatnici, lovci, ribari... Cilj je osigurati dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope, kao i njihovih okruženja u svim državama članicama. Svrha projekta je da što bolje pripremi sve što je potrebno kako bi BiH mogla, sa ulaskom u EU, imati osnove za uključivanje u mrežu EU Natura 2000 - pojašnjava Golob.


Priča je naizgled malo dosadna, jer podrazumijeva pripreme za puno provođenje Direktiva, a aktivnosti su fokusirane na podršku institucijama BiH i sastoje se od definisanja područja koja će biti dio mreže, izrade planova upravljanja odabranim područjima i izrade propisa koji bi podržali to upravljanje, te uspostave informacionog sistema i komunikacijske podrške mreži Natura 2000 u BiH.

 

Vlast neće moći reći "ne znam"

 

Ali cilj svih ovih aktivnosti je osigurati dugoročan opstanak najznačajnijih životinja i biljaka Evrope, kao i njihovih okruženja u svim državama članicama.

Istovremeno, ovim aktivnostima ispunjavaju se i obaveze proizašle iz UN-ove Konvencije o biološkoj raznolikosti i, kada konzorcij završi posao, institucije vlasti neće moći reći da nisu znale ili nisu mogle izvršiti svoje obaveze u svom segmentu.


- Prijedlog za još dva Natura 2000 područja u BiH obezbijedit će tim domaćih stručnjaka uz koordinaciju međunarodnog tima eksperata. Očekuje se da ta područja doprinesu i razvoju turizma i poljoprivreda. A kako je BiH na različitim nivoima vlasti već prihvatila različite dokumente i odgovornosti za očuvanja prirode, sve aktivnosti bi trebale biti savršeno uklopljene u konačan cilj - pojašnjavaju iz Konzorcija.


Za sada radna grupa pravnih eksperata analizira usklađenosti važećih i predloženih propisa o zaštiti prirode sa Direktivama i trebala bi ukazati na potrebne dopune ili izmjene sa ciljem usklađivanja. U toku je i identifikacija pravnog osnova za donošenje podzakonskih propisa, za čiju izradu je planirana i tehnička podrška ovog projekta, kao i preporuke za daljne aktivnosti.


Iz ovog procesa bi trebao proizaći i pravilnik o utvrđivanju kriterija za odabir područja za ekološku mrežu Natura 2000, te pravilnik o listi staništa i vrsta u BiH koji su od interesa za EU i pravilnik o proceduri za ocjenjivanje uticaja na prirodu.

Među zaštićenim područjima u BiH za sada je Hutovo blato, u blizini delte rijeke Neretve koje je značajno za migracije i staništa velikog broja močvarnih ptica i ono je zaštićeno prema Konvenciji iz Barselone iz 1964. godine, a od 2002. godine je na listi močvara od međunarodnog značaja. Zaštićena je i Bardača na sjeveru BiH, na aluvijalnoj ravni rijeke Save, koja je zaštićena od 2007. godine, a treće međunarodno priznato područje od značaja za ptice je Livanjsko polje, koje je značajnim proglašeno 2008. godine.


U toku je postupak proglašenja još nekih područja, što je jako važno jer četvrti nacionalni izvještaj za BiH za Konvenciju o biološkoj raznolikosti naglašava da je status zaštićenog područja dodijeljen samo jako malom dijelu teritorije - oko 2,5 posto površine, što je samo dno evropske ljestvice.

Projekat bi trebao biti završen u septembru 2014. i direktne koristi bi trebali imati Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, kao i federalna ministarstva okoliša i turizma, te poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Fond za okoliš u FBiH, kao i ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Fond za okoliš u RS, ali i sva relevantna ministarstva i odjeli u Vladi Distrikta Brčko, a preko njih i svi stanovnici BiH i sve ptice koje barem i svrate na ove prostore.

 NAJNOVIJE IZ RUBRIKE

pdp
PDP: Pred pravosuđem BiH do sada nisu odgovarali jedino SNSD-ovci
22.01.2018

Kako je moguće, pitaju iz te stranke, da pred pravosuđem BiH do sada nisu odgovarali jedino SNSD-ovi funkcioneri te kako je moguće da samo u RS-u nema obračuna s kriminalom i korupcijom.

vatr
U Mostaru gorjela 'škoda octavia'; kladionice i dalje na meti razbojnika
22.01.2018

Na lice mjesta izašli su pripadnici Vatrogasne jedinice i policije te je lice mjesta obezbjeđeno radi obavljanja uviđajnih radnji.

sda
SDA: SDP i DF nisu opozicija SDA već interesima penzionera i boraca
22.01.2018

Socijaldemokratskoj partiji BiH i Demokratskoj fronti očigledno ne odgovara stabilnost u Federaciji BiH već svojim potezima uporno prizivaju haos i anarhiju, ocijenila je danas Stranka demokratske akcije (SDA).